Mozaik

NAŠI PROJEKTI

Naši projekti u dosadašnjem radu uglavnom su se bavili osnaživanjem ljudi, razvojem društva kroz korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), projektima o zaštiti životne sredine. Bavili smo se edukacijom dece i mladih, kao i podizanjem svesti o IKT alatima među nešto starijom populacijom kroz praktične obuke.

Na ovoj stranici možete videti neke od projekata koje smo realizovali do sada uz pomoć naših donatora i saradnika.

PROJEKTI IZ KULTURE

Centar “Mozaik” realizuje niz inicijativa usmerenih na promociju i očuvanje kulturnog nasleđa Srbije. Kroz različite kulturne projekte, radionice, izložbe i edukativne programe, težimo da približimo bogatstvo srpske kulture široj javnosti. Naš cilj je da kroz kreativne i inovativne pristupe podstaknemo interesovanje i razumevanje za kulturno nasleđe, istovremeno pružajući platformu za mlade umetnike i kreativce da izraze svoj talenat i viziju.

SAJAM ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA

Kreirali smo platformu koja okuplja preduzetnice iz različitih oblasti sa ciljem da se istakne njihov doprinos ekonomiji i društvu. Kroz ovaj sajam, žene preduzetnice dobijaju priliku da predstave svoje poslovne ideje, proizvode i usluge, kao i da se umreže sa potencijalnim partnerima i klijentima. 

REALIZOVANI
PROJEKTI
OPŠTINE:
Lajkovac
Ljig
SAVREMENI TREND NIJE BREND

Obučeno preko 60 žena za osnovni rad u IKT u cilju samostalnog preduzetničkog delovanja.

Donator

OPŠTINA:
Savski venac
MLADI EKOLOZI

Učestvovalo je preko 200 đaka osnovnih škola sa Savskog venca. Program je obuhvatio prezentovanje malih školskih akcija sa akcentom na identitetu samih školskih timova ali i na identifikovanju zapaženih eko-problema. Prezentacije su nastavljene kroz mini istraživanje problema u prirodi, koje je realizovano van radnog prostora i uz prigodno predavanje o problemima zagađenja voda, sa posebnim osvrtom na reke Beograda.

Donator

OPŠTINA:
Savski venac
DEČIJE LETNjE IGRE NA SAVSKOM VENCU

Učestvovalo je preko 350 dece u okviru umetničkih radionica kao i takmičarskog nadmetanja i sticanja znanja iz istorije i opšte kulture, a konak kneza Miloša Obrenovića u Topčiderskom parku se pokazao kao idealna lokacija. Učesnici su upoznati sa starim, umetničkim stvaralaštvom u Srbiji i važnošću očuvanja kulturnog nasleđa i prenošenja tih vrednosti na mlađe generacije.

Donator

OPŠTINE:
Vračar
Savski venac
ZAJEDNO DO CILjA

22 korisnika su personalno i kapacitetno osposobljena za pokretanje samostalnog preduzeća posredstvom socijalne inkluzije.

Donator

Beograd
Savamala
MULTIKULTURALNA PROJEKCIJA NARODA I NACIJA

Snimanje filma i promocija istog. Realizacijom ovog projekta Romi su se ohrabrili da otvoreno pričaju o problemima. Kroz glumu i suočavanje istih problema njihovih vršnjaka u različitim životnim situacijama.

Donator

Beograd
ŠKOLA ODRŽIVOG RAZVOJA

Edukovanje i upoznavanje 75 mladih učesnika sa konceptom održivog razvoja i njegovim značajem, kako globalno, tako i na nivou lokalne zajednice, putem nastave.

Donator

Beograd
Savski venac
OSVESTI SE

Ekološko obrazovanje preko javnog zagovaranja, marketinga kao  i onlajn nastave. Organizovan za široki broj korisnika, kojima pruža znanja o osnovnim ekološkim pitanjima savremenog društva, kroz razvijanje kritičkog stava prema rastućoj degradaciji životne sredine i ukazujući na neophodnost racionalnog korišćenja prirodnih resursa. Izrada studije/ekološke mape i dijagrama porasta lošeg uticaja na životnu sredinu, donošenje mera i instrukcija za pojačanje kaznene politike prema zagađivačima u Beogradu, posebno na vodotokovima i rekama na Savskom vencu.

Donator

Savski venac
Vračar
Stari grad
SVI MOŽEMO SVE

Promocija inkluzije i socijalnog preduzetništva kao jednog od mogućih pravaca ka većoj socijalnoj inkluziji. Osnaživanje zainteresovanih za osnivanje socijalnih preduzeća, kroz mogućnosti da iskažu i unaprede svoje preduzetničke potencijale. Program je realizovan za društvene grupe (mlade) koje u riziku od siromaštva i društvene isključenosti dobijaju besplatnu edukaciju, alate i sredstva koja su neophodna za punopravno članstvo u zajednici, dostizanju životnog standarda i blagostanja, u društvu u kojem žive.

Donator

Novi Sad
Niš
Beograd
PRIRODA NAŠE BLAGO

Program se sastojao od organizacije EKO konferencija, predavanja – prezentovanja trenutnog ekološkog stanja na teritorijama gradova Novi Sad, Niš i Beograd. Predlozi mera u skladu sa strateškim okvirom za komunikaciju u oblasti životne sredine, nacionalnim programom i lokalnim akcionim planom usvojen za oblast ekologije za pomentute gradove. Okrugli  sto pitanja i odgovori, zaključci.

Donator

Beograd
AKTIVNI MLADI ZA BOLjE DRUŠTVO

Podsticanje aktivizma mladih sa teritorije Grada Beograda i njihovo aktivno uključivanje u društvene i političke tokove. Planirani efekti projekta „Aktivni mladi za bolje društvo“ jesu promovisani društveni i politički aktivizam kod mladih, njihovi ojačani kapaciteti za kreiranje i praćenje politike, za politički aktivizam i uključivanje u političke i šire društvene procese.

Donator

PROJEKTNE AKTIVNOSTI
U TOKU
Niš
Beograd
ZDRAVLJE I MI

Projekat “Zdravlje i mi” je inicijativa Centra “Mozaik” podržana od Ministarstva zdravlja, usmerena ka osnaživanju mladih uzrasta od 18 do 22 godine da donesu informisane i zdrave životne odluke. Kroz konferencije koje se održavaju u Beogradu i Nišu, ovaj projekat pruža mladima priliku da nauče o štetnosti pušenja, važnosti zdravih životnih navika i metodama prevencije.

Donator