Mozaik

CENTAR "MOZAIK"

Centar za podizanje kapaciteta društva “Mozaik” nastao je iz privatne inicijative 2016. godine u Beogradu. Otvoren je sa iskrenom željom za stvaranjem i pružanjem podrške novim, obrazovnim i tehnološkim vrednostima. Održavanjem i očuvanjem kulturnog i istorijskog nasleđa.

Neophodno je razviti i testirati alate za otključavanje kreativnog potencijala društva, masovnim uvođenjem privatnih inicijativa, pokretati stvaraoce „iz naroda“. Dati im podršku i podstrek da se dobra dela i danas mogu prepoznati.

"MOZAIK" ZA BOLJU
STRANU NAŠEG DRUŠTVA

“Mozaik “ se od početka svog postojanja uglavnom fokusirao na sprovođenje programa u oblasti obrazovanja, kulture, duhovnog i inovativnog razvitka.  Bavili smo se organizacijom i održavanjem praktičnih i teorijskih konferencija, seminara, kreativnih skupova i drugih događaja u cilju promocije boljih strana našeg društva.

Inovacije obično uključuju sve novo, ali se tradicionalno fokusiraju uglavnom na nove tipove mašina i mehanizama, tehnologije, dizajn proizvoda i načine prodaje. 

Međutim, danas, kada je nivo kulture i morala društva pao na kritični nivo, prosto je opasno ulagati u inovacije bez fokusa na unapređenje kulture, jer takav razvoj događaja neće biti harmoničan za čoveka i njegovu okolinu. Stoga je prvi i najvažniji zadatak centra “Mozaik” stvaranje novina u oblasti obrazovanja, podizanja kulture i morala.

NAŠI CILJEVI

Finansiranje udruženja “Mozaik” regulisano je statutom tj. članarinom fizičkih, pravnih lica i donacijama, dok projektne aktivnosti sufinansiraju državni organi ili fondacije u odnosu na njihove pozive tj. konkurse na kojima učestvuje udruženje.

"MOZAIK" JE OTVOREN ZA SVAKU VRSTU SARADNJE

Ukoliko imate želju da postanete deo udruženja "Mozaik" ili da na bilo koji način podržite naš rad i aktivnosti, da postavite pitanje ili iznesete svoj predlog...